ԼԻԴԵՐԸ

30 տարուց ավելի է, ինչ կիրառվում է գյուղական համայնքների զարգացման մեջ՝ ներգրավելով տեղական դերակատարներին ռազմավարության մշակման, որոշումների կայացման և համայնքի զարգացման ծրագրերում։

Leader in Europe

ԼԻԴԵՐ-ը Հայաստանում

LEADER/ CLLD (ՀԱՏԶ)-ն Եվրոպական միության կողմից գյուղական վայրերում իրականացվող տեղական զարգացման մեթոդաբանություն է, որի նպատակն է աշխուժացնել գյուղական բնակավայրերը՝ զարգացնելով համայնքների և բնակիչների միասնաբար գործելու կարողությունները։ Այն հանգեցնում է տվյալ բնակավայրերի սոցիալական կապիտալի, տեղական տնտեսության ու դիմակայության ամրապնդմանը, ինչպես նաև կյանքի որակի բարելավմանը։

Leaders