Ռազմավարություն

«Հյուսիսային ուղի» ՏԱԽ-ի գործունեության շրջանակներում մշակվել է 2022-2026 թվականների տեղական զարգացման ռազմավարությունը, որը նախանշում է մեր գործունեության նպատակներն ու ճանապարհները և առաջնորդում դեպի զարգացած, տնտեսապես կայուն և բարեկեցիկ բնակավայրեր:
Զարգացման կարիքների վերլուծության և գնահատման աշխատանքների արդյունքում առանձնացվել են ոլորտային համապարփակ գործողությունների շարք և տրվել դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ նպատակների ցանկը, ըստ կարիքների: Ամբողջական ռազմավարությանը ծանոթանալու համար անցեք հղումով.