ԼԻԴԵՐ

30 տարուց ավելի է, ինչ կիրառվում է գյուղական համայնքների զարգացման մեջ՝ ներգրավելով տեղական դերակատարներին ռազմավարության մշակման, որոշումների կայացման և համայնքի զարգացման ծրագրերում։

ԼԻԴԵՐ-ը Եվրոպայում

ԼԻԴԵՐ-ը իրականացվում է մոտ 2800 տեղական ակտիվ խմբերի կողմից և ծածկում է ԵՄ գյուղական տարածքների 61%-ը՝ կոնկրետ տարածաշրջանում միավորելով հանրային, մասնավոր և քաղաքացիական հասարակության սեկտորներին։
ԼԻԴԵՐ-ը ներկայացվել է այն ժամանակ, երբ ավանդական վերևից ներքև մոտեցումը ձախողվել է Եվրոպայում լուծելու գյուղական բնակավայրերի մեծամասնության խնդիրները։
ԼԻԴԵՐ-ը ֆրանսերեն հապավում է, որը նշանակում է գյուղական զարգացման գործողությունների միջև կապ։ Նպատակն էր տեղացիներին ներառել զարգացման գործում որպես ուղղակի դերակատարներ, այլ ոչ որպես շահառուներ՝ հզորացնելով նրանց կարողությունները։
Այս մեթոդաբանությունը հիմնված է 7 առանձնահատկությունների վրա և դրա հաջող կիրառումը հիմնված է բոլոր 7 գործոնների համատեղ կիրառության վրա։
Leader in Armenia
Leaders