Դրամաշնորհային մրցույթ՝ Միջազգային ճանաչողական այցերի կազմակերպման համար

ՀՀ ԷՆ զբոսաշրջության կոմիտեն հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթ՝ Միջազգային ճանաչողական այցերի կազմակերպում (ծածկագիր` 4/4-23zb): https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=9541683 Մրցույթին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել 011597157 հեռախոսահամարով: Աղբյուր՝ https://t.me/tourismcommitteearmenia/322

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագիր

ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագրի շրջանակներում տնտեսավարողները կարող են ձեռք բերել հետևյալ գյուղտեխնիկան տրակտորներ՝ տարբեր մակնիշների, կոմբայններ, հավաքիչ-մամլիչներ, շարքացաններ, գութաններ, խոտհնձիչներ, կարտոֆիլատնկիչներ, կարտոֆիլաքանդիչներ, կուլտիվատորներ, ֆրեզներ, սրսկիչներ, տրակտորային կցասայլակներ, այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա։ Ծրագրի հիմնական նպատակը՝ գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտագործման և ապրանքային արտադրության կազմակերպման նպաստավոր պայմանների ստեղծման համար գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով, մասնավորապես լիզինգային մեխանիզմների կիրառմամբ…

Անտառը

Անտառը փռված է տասնյակ բլուրների արանքում, որտեղ ծառերից էլ շատ իրար կողք կողքի առօրյա են մաշում հնձվորը, հովիվն ու մյուսները: Դեպի անտառ տանող ճանապարհը փոսոտ է՝ շրջապատված մարգագետնի կանաչից գորշ գույնով տարբերվող:  Դողդոջյուն կաղամախիները, այդպես են կոչվում այստեղ աճող ծառերը, մեծ պայքարի արդյունք են, որտեղ իրենց դերն ունեն մարդիկ, բնությունը, և սրանց մշտական կռիվը, ամեն…