Amasia

Անտառը

Անտառը փռված է տասնյակ բլուրների արանքում, որտեղ ծառերից էլ շատ իրար կողք կողքի առօրյա են մաշում հնձվորը, հովիվն ու մյուսները: Դեպի անտառ տանող ճանապարհը փոսոտ է՝ շրջապատված մարգագետնի կանաչից գորշ գույնով տարբերվող:  Դողդոջյուն կաղամախիները, այդպես են կոչվում այստեղ աճող ծառերը, մեծ պայքարի արդյունք են, որտեղ իրենց դերն ունեն մարդիկ, բնությունը, և սրանց մշտական կռիվը, ամեն…